>> אהבה \ אור אין סוף

>> אהבה \ אור אין סוף

“דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים,


היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות.”המציאות שאנו חווים ביום-יום והחלומות שאנו חולמים בלילה

הם למעשה ההתגלמות של הקיום שלנו במישור הרוחני של הבריאה,

שנועד להוביל למקום אחד בלבד – האמת..


האדם חיי ביום יום ולעתים נדמה שקל לו לפעול בדפוסי התנהגות ומחשבה מסוימים המונעים מתוך אינסטינקט שמהותו היא חוסר שימוש בשכל.


הכוונה בחוסר שימוש בשכל היא דוגמא למצב שבו האדם פועל מתוך מקום שהוא איננו יודע בוודאות שהוא פועל מתוך האמת לאמיתה.


כמידת ההתקרבות של האדם בשכל אל האמת, כך גם מגיעה חווית התכלית שהיא הסוד לעצם קיום ההוויה של המהות של המציאות במישור זה..


כל השתוקקות שיש לאדם היא לבוש להשתוקקות שלו לשוב ולהיות אחד עם המציאות, כלומר להגיע לחוויה שהוא חווה אמת מוחלטת.


העניין הוא שמהות המציאות בה אנו נמצאים, מעודדת את האדם להשתמש בשכל שניתן לו בכדו לשוב ולהתקרב לאמת..


מסע מסוים חל בחייו של האדם, כאשר הוא מתחיל לפעול מתוך מקום של השתוקקות לידיעת האמת. שהיא תכלית האושר, הצחוק השחרור והחופש האמיתי שאדם כל כך משותקק אליו, לעתים במסווה – בחיי היום יום..


דרך הרצון האמיתי של האדם לשוב ולהתקרב אל האמת, על ידי כך הוא מתחיל בהדרגה לאמץ את השכל ולהטיל ספק בהנחות היסוד שלו, בכל תחום לתחומו, מה שנקרא “לעקור את העשבים השוטים משורשם”..


הרצון לשוב ולהתקרב אל האמת נובע מתוך הבנה אמיתית של הצורך העז והקדום, אפשר אפילו לומר הראשוני והבסיסי ביותר – לחוות אחדות אמיתית.


דרך כך שהאדם מבין את מהות האהבה באמת, ואת העובדה שההשתוקקות הפנימית והעמוקה ביותר שלו היא לחוות אהבה \ אחדות, על ידי כך הוא מתחיל לפעול להשגת התכלית, שהרי היא האהבה השלמה.


וכאן נשאלת השאלה, לעתים שהאדם מתרחק מהאמת, ומגיע למקומות השפלים ביותר, מה עליו לעשות, במידה והוא מבין שהוא רוצה לחוות בבסיס אהבה שלמה, מבלי חוסר או מחשבה של חרטה כלל,


והתשובה היא שעל האדם לדעת, שגם מן התחתית של הבור, ניתן לשוב ולראות שוב את האור על ידי טיפוס מעלה \ הפעלה של השכל, הטלת ספק בהנחות היסוד וכו..

יש להוסיף מידע יש להוסיף מידע