>> הרגשות הם הפך השלמות

>> הרגשות הם הפך השלמות

וכל רגש של האדם מבטא היבט מסוים הפך השלמות, כי כל רגש מבטא במהותו את החוסר בשלמות, וע”י צמצום השלמות מקבלים ספקטרום אין סופי של רגשות. וכל רגש שהאדם מרגיש מבטא היבט מסוים בגעגוע שלו לתחושה שהכל אחד, ובשלמות עצמה, אין  קשר לרגשות כלל, וכל הרגשות של האדם הם תוצאה ישירה של חוויתו את פני הדברים & של הרצון שלו, והחוויה עצמה מבטאת את הנפרדות, כי באחדות אין שום קשר לחוויה כלל כי שם החווה והנחווה הם אחד באמת

יש להוסיף מידע יש להוסיף מידע