ריפוי מכאבים פיזיים ממקור נפשי

ריפוי מכאבים פיזיים ממקור נפשי

בשביל להבין מה הם אותם כאבים יש להבין ראשית מה הוא מקור התחושה של הקיום עצמו.

 

תחושת הקיום עצמו, היא תחושה של הבדלה, בין דבר להפך שלו. ותחושת ה”אני” של האדם, היא החיבור שלו למציאות שהוא נמצא בה, מצד הנפרדות שהיא צמצום של התודעה הבלתי נפרדת,

 

שהיא למעשה פעילות של שני צדדים שנראים \ נתפסים ונחווים כהפכים, כגל אחד.

 

והתחושה עצמה של הקיום, היא התחושה של הנפרדות בין דבר להפך שלו,

 

הכאבים שאנשים חווים, שלהם לא מוצאים פתרון רפואי, הם תוצאה של האופן שבו הם בוחרים לפרש את תחושת הקיום עצמה.

 

כלומר – התחושה שהם חווים היא לא כאב בפני עצמו, אלא היא פרשנות מסוימת של תחושת הקיום (תחושת ההבדל בין דבר להפך שלו)

 

והכאבים האלו באו ללמד אותנו על בעיה, שקשורה לחוסר מימוש עצמי, של הישות שחווה אותם.

 

כי המימוש העצמי של הישות, הוא לא מימוש פיזי, פה בעולם הזה, אלא שעצם המימוש העצמי הוא חוויה תודעתית, שאינה קשורה למה יעשה האדם כלפי חוץ במציאות שבה הוא נמצא.

 

כלומר – אין דבר שיכול האדם, מצד היותו אדם, לעשות בשביל להירפא מהכאבים.

 

והמימוש העצמי הפיזי החיצוני של האדם במציאות הוא לא אלא תוצאה, של המימוש הפנימי האמיתי של האדם.

 

ומה הוא אותו מימוש?

 

אותו מימוש הוא החוויה של היכולת לפרש את תחושת הקיום עצמה באין סוף דרכים, שהיא למעשה ההכרה בטבע התודעתי של המציאות,

 

והכרה בסודות המרחב והזמן עצמו, שמקשרים אותנו לתחושות שנובעות מתוך האין-סוף, הקדושה שהיא מקור הנצח והשלמות והאלוקות עצמה.

 

ובהתאם לכך, צריך האדם להבין, שאין דבר חיצוני, פיזי שהוא יכול לעשות כדי לפתור את עצמו מהכאבים.

 

כי אותם כאבים, הם למעשה תחושת הקיום עצמה, שהיא תחושת הנבדלות, ביני לבין המציאות.

 

והם יהפכו ללהיות מענגים, כאשר יבין האדם שעצם העובדה שהוא חווה אותם ככאבים, היא האופן שבו הוא חווה את תחושת הקיום שלו עצמה.

 

שזו לא פעולה פיזית, והיא לא מתקיימת פה במישור שנדמה לנו כפיזי, אלא זו פעולה תודעתית, שפותחת לנו את ההסתכלות ומאפשרת לנו לראות את הטבע התודעתי האמיתי, של כל המציאות עצמה.

 

ולמה?

 

כי האני האמיתי הוא למעשה זה שחווה את הדברים, כי גם כשאני חווה את עצמי, אני זה שחווה את החוויה הזו, וכל חוויה שקיימת, אני הוא תמיד זה שחווה אותה.

 

ומה שקורה, זה שהאדם מתבלבל לגבי תחושת האני שלו, והתפיסה שלו נסגרת, מה שגורם לכך שהוא שוכח את הטבע האמיתי שלו, שקיים מעבר למהות הצורה של ההגיון של הדרך שבה הדברים קורים.

 

והגל הגדול של האנשים שחווים את הכאבים האלו לאחרונה, הם אנשים שבשורש הרוחני שלהם מבקשים להתקרב בחזרה אל החוויה של עצמם בשלמות עצמה, שהיא החוויה של אין הבדל בין דבר להיפוכו.

 

והדרך להירפא מהכאבים היא אחת – לחפש את האמת, כי האמת בלבד תוביל את האדם אל הריפוי המוחלט והמלא.

 

כשהחיפוש עצמו של האמת, היא לא פעולה שמתרחשת במישור הפיזי, אלא שהפעולה של חיפוש האמת שמתרחשת במישור הפיזי היא תוצאה של פעולה של חיפוש האמת במישור התודעתי.

 

כל חוויה שנראית ונקלטת חיצונית כפיזית היא למעשה תוצאה של פעילות תודעתית.

 

ובשביל להיפטר מהכאבים, אחת ולתמיד, צריך להגיע האדם למצב שכל דבר שהוא עושה, הוא עושה לשם העשיה עצמה, ובכך הוא פושט את צורתו והוא מתמזג עם המרחב הקדום שמקיים את כל העולמות כולם,

 

והוא המקור לשפע, ולחכמה עצמה, והוא החיבור שלנו לטבע הקדום והאמיתי שלנו.

יש להוסיף מידע יש להוסיף מידע 

70858109_379829792967656_7157225371404861440_n