>> תכונות האופי שמרכיבות את השלמות

תכונות האופי שמרכיבות את השלמות

וישנו העניין, שלכל אדם תכונות אופי רבות שונות, וחלק גדול מהמרדף של האדם בעולם הוא אחרי תכונות אופי מסוימות שהוא רוצה שיהיו לו, אך למרות כל המגוון של תכונות האופי שקיימות בכל אחד שהוא רכש מהסביבה החיצונית שלו, יש לכל אדם תכונת אופי אחת שנובעת ממנו ושהיא מתקיימת בו יחד וכחלק מכל שאר תכונות האופי האחרות שבו. ותכונת האופי הזאת מבטאת את תצורת מהות הצמצום שלו את האין סוף, כי היישות העצמית של האדם הינה צמצום של השלמות, והשלמות היא הפאזל שמרכיב את כל החתיכות, ובשלמות אין סוף תכונות אופי בו זמנית בעת ובעונה אחת, וכל התכונות הקיימות בעולם הן התגלמות הלבושים השונים של השלמות, והרצון של האדם בתכונות אופי חדשות, מבטא את הגעגוע של האדם להיביטים שונים באין סוף ואת הכמיהה של  האדם לשוב ולהתאחד עם הכל

יש להוסיף מידע יש להוסיף מידע