DNA ישויות על \ חלום ומציאות \ ורשימות

DNA ישויות על חלום ומציאות ורשימות כשאנו מדברים על אלוהים בתור בני אדם, אל אלינו לדבר על הוויה, כלומר - הוויתו עצמה, אלא בהתייחסותנו, אנו פונים ומכוונים להכרה בחכמה האלוקית עצמה, שהיא התרגום של הכוח הנצחי, והחכמה השלמה, של השלמות, הנצח האמיתי, פה בעולם בזה, מצד התודעה שלנו כבני אדם.החכמה האלוקית מתבטאת בכמה מישורים, העולם שאנו מכירים הוא התגלמות של…

Continue Reading DNA ישויות על \ חלום ומציאות \ ורשימות

?האלוקות: כיצד לפתוח את התודעה ולראות ספקטרום רחב יותר של אמת

?האלוקות: כיצד לפתוח את התודעה ולראות ספקטרום רחב יותר של אמת "כל אדם הוא רשות", זה משפט שאמרתי לא פעם אחת ומה הכוונה בכך? ברמה הנפשית כל אדם הוא יישות שמורכבת מיותר מתהליך אחד שמתרחש בו זמנית, היכולת שלנו להיות מודעים ליותר תהליכים בו זמנית היא יכולת תודעתית. ברמה הנפשית כל אחד מורכב מהרבה "קולות" שהם הוויות של רטטים רגשיים, כל…

Continue Reading ?האלוקות: כיצד לפתוח את התודעה ולראות ספקטרום רחב יותר של אמת

הרגע הזה

הרגע הזה העולם מתקדם בכל שניה, קראתם את מה שכתבתי, הופה, משהו השתנה, משהו זז, הדברים מתגלגלים, אבל יש להם סיבה, למה שאני כותב עכשיו יש סיבה, יש משמעות, יודעים אנו שדבר יכול לקבל משמעות רק מרגע סיומו, הרי שמרגע התחלתו עד סיומו הוא איננו מוגדר, ולכן ייחוס משמעות לו - היא פעולה שהיא תרם נכונה לביצוע. כל דבר בעולם הוא…

Continue Reading הרגע הזה

קדושה \ שלמות \ אין סוף

קדושה שלמות אין סוף המציאות שלנו היא למעשה תוצאה של מציאות עליונה יותר, כל "סדר הפעולות של איך שהדברים קורים" בדרך ובצורה שבה אתם חווים אותה כבני אדם בזמן שאתם קוראים טקסט זה, מושפע למעשה מאין ספור גורמים שונים שאנחנו לא מודעים אליהם במציאות זו, והם כמובן חלק מכללות האמת כולה. ולמה הדבר דומה? לחיידק שנמצא בתוך תא של חרק, שלא…

Continue Reading קדושה \ שלמות \ אין סוף